Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kurs na Asystenta Instruktora Golfa – trwa I etap rekrutacji!

Informujemy, że formularz rekrutacyjny, którego wypełnienie jest pierwszym krokiem w procesie aplikowania na kurs na Asystenta Instruktora Golfa 2022 jest już aktywny! Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury do końca czerwca.

Przypominamy, że do rekrutacji oraz kursu może przystąpić osoba, która obowiązkowo:

  • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • ukończyła 18 lat,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) poświadczone oświadczeniem własnym,
  • przedstawi opinię lekarską o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa,
  • przedstawi rekomendację przedstawiciela macierzystego Klubu Golfowego lub członka PGA Polska.

W procesie rekrutacji (selekcji) dodatkowo brane pod uwagę będą opcjonalnie:

  • wykształcenie i posiadane inne zbliżone kwalifikacje (na podstawie CV oraz skanów dyplomów lub legitymacji),
  • dotychczasowe zaangażowanie w popularyzację golfa (potwierdzone przez klub / PGA Pro),
  • sytuacja na lokalnym rynku golfowym,
  • aktualny handicap (certyfikat).

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu w procesie rekrutacji – wywiadu telefonicznego z kandydatem.
Więcej szczegółów na temat kursu: TUTAJ.
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem szkolenie@pgapolska.com.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG