Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Główne zmiany wprowadzone do Reguł gry w golfa od roku 2023

sss 4

Przedstawiamy opublikowane w dniu 7 listopada 2022 r. przez R&A informacje na temat zmian w Regułach gry w golfa, które będą obowiązywać od roku 2023.

W roku 2019 nastąpiła rewolucyjna zmiana w regułach gry w golfa, zmieniając podejście do gry. Golf w założeniach jest grą polegającą na indywidualnej ocenie swoich możliwości grania, ciągłym udoskonalaniu umiejętności i nie zawsze pod okiem sędziego. Każdy golfista z natury rzeczy do swojej gry podchodzi w sposób rzetelny i uczciwy. Uwzględniając te aspekty w regułach, interpretację faktów oparto o indywidualną ocenę gracza (oczywiście w rozsądnym wymiarze) dotyczącą np. miejsca zgubienia piłki czy to na aucie czy w obszarze kary czy też w innych obszarach pola, co oczywiście ma wpływ na miejsce wprowadzenia innej piłki do gry. Spowodowało to przyspieszenie gry, zmniejszenie kłótni i kar całkiem niepotrzebnych podczas gry. Tak jak o tym pisze R&A – „Naszą stałą strategią pozostaje aby reguły były łatwiejsze do zrozumienia i stosowania a tam, gdzie to możliwe, nakładały mniejsze kary.”.

Po czterech latach korzystania z nowych reguł zdecydowano się na wprowadzenie poprawek, które usprawniają granie. Do głównej części Reguł gry w golfa dołączono regułę 25. Zmodyfikowane Reguły gry w golfa dla graczy z niepełnosprawnościami. Ta zmiana powoduje potraktowanie jednakowo wszystkich graczy, którzy chcą spełniać się i rywalizować ze wszystkimi.

Szereg nowych poprawek ma na celu pomóc sędziom i Komitetom w stosowaniu reguł, jednocześnie skupiając się na graczu. Zwiększono korzystanie z diagramów ilustrujących stosowanie reguł i uproszczono wiele sytuacji związanych z karami.

W 2023 roku na stronie R&A znajdzie się polska wersja obowiązujących reguł wraz ze wszystkimi dodatkowymi elementami tj. wyjaśnieniami do reguł, procedurami Komitetu, a także liczne filmy objaśniające i diagramy (z polskimi napisami) oraz quiz na trzech poziomach – podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym, z możliwością wyboru trzech wielkości quizu. Oprócz materiałów na stronie R&A reguły w języku polskim znajdą się w aplikacji R&A, do której dostęp będzie miał każdy golfista z dowolnego miejsca, korzystający z telefonu. Wszystkie te materiały mają na celu pomóc w stosowaniu reguł w sytuacjach najczęściej spotykanych przez graczy. Dodatkowo znalezienie potrzebnych informacji będzie łatwiejsze dzięki wprowadzeniu przez R&A udoskonalonych funkcji wyszukiwania.

Wykaz zmian

  1. Zmieniono regułę 1.3c, tak aby łatwiej określać powiązania reguł podczas stosowania wielokrotnych kar.
  2. Istotna zmiana w stosowaniu handicapu, reguła 3.3 – gracz nie jest już zobowiązany do umieszczenia swojego handicapu na karcie wyników, to Komitet jest odpowiedzialny za obliczanie handicapu gracza w zawodach i do obliczenia wyniku netto gracza.
  3. Zmieniono regułę 4.1, aby umożliwić graczowi wymianę uszkodzonego kija, pod warunkiem, że kij nie został uszkodzony w wyniku celowego działania.
  4. Rozszerzono zasadę na putting greenie, związaną z przemieszczeniem piłki przez siły natury –reguła 9.3 – na inne obszary pola.
  5. Reguła 10.2 została zmieniona, aby zapewnić, że ani caddie ani żadna inna osoba nie może ustawić przedmiotu tak, aby pomagał graczowi w określeniu linii gry lub wskazywał inne informacje kierunkowe.
  6. Reguła 11.1 została zmieniona następująco: jeżeli piłka zagrana z putting greenu uderza w owada, gracza lub kij użyty do wykonania uderzenia, piłka jest grana tak, jak leży – uderzenie nie jest powtarzane.
  7. W regułach 21.1 i 21.3 dotyczących stableford i par/bogey, zmieniono naliczanie kar za kije, czas rozpoczęcia gry i nieuzasadnione opóźnienia – będą stosowane do dołka w taki sam sposób, jak w normalnej grze stroke play.
  8. Procedura uwolnienia do tyłu na linii – dotyczy dropowania na linii. Miejsce na linii, w którym piłka po zdropowaniu po raz pierwszy dotknie ziemi, tworzy obszar uwolnienia o długości jednego kija w każdym kierunku (również do przodu) od tego punktu. Ta poprawka spowodowała zmiany w regułach 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b i 19.3 oraz w definicji obszaru uwolnienia. Poniżej przedstawiono przykład tej zmiany podczas uwolnienia na linii do tyłu od nienormalnych warunków na polu w bunkrze.

diagram 16.1c

 

Artykuł na podstawie materiałów z R&A
Krzysztof Góra


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG