Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 13/2023 z dnia 21 marca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zgłoszenia kandydatury do Zarządu PKOl w trybie art. 29 ust. 4 pkt. 4 Statutu PKOl

UCHWAŁA NR 13/2023
z dnia 21 marca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zgłoszenia kandydatury do Zarządu PKOl w trybie art. 29 ust. 4 pkt. 4 Statutu PKOl

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd podjął decyzję w sprawie zgłoszenia do Zarządu PKOl kandydatury M. Michałowskiego w trybie art. 29 ust. 4 pkt. 4 Statutu PKOl.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG