Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 28/2023 z dnia 8 maja 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA NR 28/2023
z dnia 8 maja 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG przyznał patronaty PZG następującym przedsięwzięciom:
1) Przesiep Open 2023
2) Charity Golf Invitational 2023
3) Brunetki, blondynki, czyli metamorfozy 2023
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG