Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 38/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZG klubu golfowego

UCHWAŁA NR 38/2023
z dnia 22 czerwca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZG klubu golfowego

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PZG Euroazjatyckie Stowarzyszenie Razem dla Lepszej Przyszłości.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG