Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Piłka (Reguła 5)

5-1. Postanowienia ogólne

Piłka używana do gry musi odpowiadać wymaganiom określonym w Załączniku III. Uwaga: Komitet może ustalić w Regulaminie zawodów (Reguła 33-1), że piłka używana do gry musi znajdować się na aktualnej liście „Dozwolonych piłek golfowych” (List of Conforming Golf Balls) wydanej przez R&A.

5-2. Obcy materiał

Na piłce nie wolno umieszczać żadnych obcych materiałów w celu zmiany jej charakterystyki.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUłY 5-1 lub 5-2: Dyskwalifikacja.

5-3. Piłka niezdatna do gry

Piłka jest niezdatna do gry, gdy jest widocznie przecięta, pęknięta lub gdy utraciła pierwotny kształt. Piłka nie jest niezdatna do gry tylko z tego powodu, że przyklei się do niej błoto lub inny materiał, jej powierzchnia jest zadrapana, porysowana lub farba na jej powierzchni jest popękana albo zmieniła kolor.

Jeżeli gracz ma powody, by sądzić, że jego piłka jest niezdatna do gry podczas rozgrywania dołka,
może bez kary podnieść taką piłkę podczas rozgrywania dołka, by sprawdzić, czy istotnie jest niezdatna do gry. Przed podniesieniem piłki gracz musi oznajmić swój zamiar przeciwnikowi w match play albo markerowi lub współzawodnikowi w stroke play oraz oznaczyć pozycję piłki. Dopiero wtedy może podnieść i obejrzeć piłkę pod warunkiem, że umożliwi swojemu przeciwnikowi lub markerowi albo współzawodnikowi ocenę stanu piłki oraz obserwację procedury podnoszenia i odkładania. Piłka podniesiona zgodnie z Regułą 5-3 nie
może być czyszczona.

Jeżeli gracz nie zastosuje się do całej powyższej procedury lub dowolnego jej elementu, lub jeżeli podniesie piłkę bez powodów, bo sądzi, że jego piłka jest niezdatna do gry podczas rozgrywania dołka, otrzyma jedno uderzenie karne.

Jeżeli podczas rozgrywania dołka ustali się, że piłka jest niezdatna do gry, gracz może podmienić ją inną piłką, umieszczając podmienioną piłkę w miejscu, w którym leżała oryginalna. W innym przypadku, oryginalna piłka musi zostać odłożona na swoje miejsce.

Jeżeli gracz podmieni piłkę, kiedy nie jest to dozwolone i wykona uderzenie tak niewłaściwie podmienioną piłką, to podlega karze głównej za złamanie Reguły 5-3, ale nie ma dodatkowej kary z tytułu niniejszej Reguły lub Reguły 15-2.

Jeżeli piłka rozpadnie się na kawałki na skutek uderzenia, to uderzenie to zostanie unieważnione i gracz musi zagrać piłkę bez kary z miejsca położonego jak najbliżej miejsca, skąd była zagrana oryginalna piłka (patrz: Reguła 20-5).

*KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 5-3: Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
*Jeżeli gracz otrzyma karę główną za złamanie Reguły 5-3, żadne inne kary wynikające z niniejszej Reguły nie mogą być zastosowane.

Uwaga 1: Jeżeli przeciwnik, marker lub współzawodnik chciałby zakwestionować niezdatność piłki do dalszej gry, musi to uczynić, zanim gracz uderzy drugą piłkę.

Uwaga 2: Jeżeli oryginalne warunki miejsca, w którym piłka ma być położona lub odłożona, zostały zmienione (patrz Reguła 20-3b).
(Czyszczenie piłki podniesionej na putting greenie lub na podstawie innych Reguł – patrz Reguła 21)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG