Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Część A

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje na stronach 23-35.

Zgodnie z Regułą 33-8a Komitet może ustanowić i opublikować Reguły Lokalne dotyczące nietypowych warunków lokalnych, jeżeli będą one zgodne z zasadami przedstawionymi w niniejszym Załączniku. Szczegółowe informacje odnośnie dopuszczalnych i zabronionych Reguł Lokalnych zawarte są w „Decisions on the Rules of Golf ” w ramach Reguły 33-8 oraz w „Guidance on Running a Competition”.
Jeśli nietypowe warunki lokalne w znacznym stopniu utrudniają właściwe prowadzenie gry i Komitet uzna za konieczne zmodyfikowanie jakiejś Reguły, wówczas musi otrzymać akceptację z R&A na wprowadzenie takiej modyfikacji.

 1. Określanie granic
  Wyszczególnienie metod użytych do oznaczenia autu, hazardów wodnych, bocznych hazardów wodnych, terenu w naprawie, sztucznych utrudnień i integralnych części pola (Reguła 33-2a).
 2. Hazardy wodne

  1. Boczne hazardy wodne
   Wyjaśnienie statusu hazardów wodnych, które mogą być bocznymi hazardami wodnymi (Reguła 26).
  2. Piłka prowizoryczna grana zgodnie z Regułą 26-1
   Zezwolenie na zagranie piłki prowizorycznej zgodnie z Regułą 26-1 za piłkę, która może znajdować się w hazardzie wodnym (lub bocznym hazardzie wodnym) w takich okolicznościach, że jeżeli oryginalna piłka nie zostanie znaleziona, to będzie wiadome lub w zasadzie pewne, że znajduje się ona w hazardzie wodnym i byłoby niepraktyczne sprawdzanie po drugiej stronie hazardu czy piłka jest w hazardzie czy też nie, lub sprawdzanie takie nadmiernie opóźniałoby grę.
 3. Obszary pola wymagające ochrony; strefy ekologicznie chronione
  Pomoc w ochronie pola poprzez określenie miejsc takich jak szkółki darni, młodych roślin oraz inne części pola świeżo obsiane lub obsadzone, jako teren w naprawie, z którego gra jest zabroniona.
  Gdy Komitet jest zobowiązany do zabronienia gry ze strefy ekologicznie chronionej znajdującej się na polu lub przylegającej do niego, to powinien wprowadzić Regułę Lokalną wyjaśniającą procedurę zastosowania uwolnienia.
 4. Warunki na polu – błoto, nadmierna wilgoć, zły stan i ochrona pola
  1. Podnoszenie piłki wbitej, czyszczenie
   Tymczasowe warunki, które mogą utrudniać właściwe prowadzenie gry, także błoto i wyjątkowo podmokłe pole, uzasadniające uwolnienie od wbitej piłki wszędzie na terenie zielonym lub zezwalające na jej podnoszenie, oczyszczanie i odkładanie wszędzie na terenie zielonym lub tylko na krótko przystrzyżonej części terenu zielonego.
  2. „Preferred lies” i „reguły zimowe”
   Niekorzystne warunki, w tym także zły stan pola lub obecność błota, są czasami tak rozległe, zwłaszcza w miesiącach zimowych, że Komitet może zdecydować o przyznawaniu uwolnień, ustalając tymczasową Regułę Lokalną, której celem jest albo ochrona pola albo zapewnienie przyjaznych i sprawiedliwych warunków gry. Taka Reguła Lokalna powinna być wycofana, gdy tylko warunki pozwolą na normalną grę.
 5. Sztuczne utrudnienia
  1. Ogólnie
   Określenie statusu obiektów, które mogą być sztucznymi utrudnieniami (Reguła 24).
   Wyszczególnienie wszystkich konstrukcji będących integralną częścią pola, a zatem nie będących sztucznymi utrudnieniami, np. obudowane brzegi obszarów tee, greenów oraz ściany bunkrów (Reguły 24 i 33-2a).
  2. Kamienie w bunkrach
   Pozwolenie na usuwanie kamieni z bunkrów poprzez uznanie ich za sztuczne utrudnienia ruchome (Reguła 24-1).
  3. Drogi i ścieżki
   1. Określenie sztucznych nawierzchni dróg i ścieżek, jako integralnych części pola.
   2. Przyznanie uwolnienia (typu oferowanego przez Regułę 24-2b) od dróg i ścieżek bez sztucznych nawierzchni, jeśli mogłyby one negatywnie wpływać na grę.
  4. Sztuczne utrudnienia nieruchome blisko greenu
   Przyznanie uwolnienia od zakłócenia linii gry przez sztuczne utrudnienia nieruchome znajdujące się na greenie lub w obrębie dwóch długości kija od greenu, gdy piłka leży nie dalej niż dwie długości kija od utrudnienia.
  5. Ochrona młodych drzewek
   Przyznanie uwolnienia w celu ochrony młodych drzew.
  6. Sztuczne utrudnienia
   Przyznanie uwolnienia od sztucznych utrudnień tymczasowych, np. trybun, kabli i sprzętu telewizyjnego itp.
 6. Strefy dropowania
  Ustanowienie specjalnych stref dropowania, gdzie piłki mogą lub muszą być dropowane, gdy nie jest możliwe lub praktyczne postępowanie zgodne z Regułą 24-2b lub 24-3 (sztuczne utrudnienia nieruchome), Regułą 25-1b lub 25-1c (nienormalne warunki ziemne), Regułą 25-3 (niewłaściwy green), Regułą 26-1 (hazardy wodne i boczne hazardy wodne) lub Regułą 28 (piłka nie do zagrania).

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku
alfabetycznym w rozdziale Definicje na stronach 23-35.
Zgodnie z Regułą 33-8a Komitet może ustanowić i opublikować Reguły Lokalne
dotyczące nietypowych warunków lokalnych, jeżeli będą one zgodne z zasadami
przedstawionymi w niniejszym Załączniku. Szczegółowe informacje odnośnie
dopuszczalnych i zabronionych Reguł Lokalnych zawarte są w „Decisions
on the Rules of Golf ” w ramach Reguły 33-8 oraz w „Guidance on Running
a Competition”.
Jeśli nietypowe warunki lokalne w znacznym stopniu utrudniają właściwe
prowadzenie gry i Komitet uzna za konieczne zmodyfikowanie jakiejś Reguły,
wówczas musi otrzymać akceptację z R&A na wprowadzenie takiej modyfikacji.
1. Określanie granic
Wyszczególnienie metod użytych do oznaczenia autu, hazardów wodnych,
bocznych hazardów wodnych, terenu w naprawie, sztucznych utrudnień i
integralnych części pola (Reguła 33-2a).
2. Hazardy wodne
a. Boczne hazardy wodne
Wyjaśnienie statusu hazardów wodnych, które mogą być bocznymi hazardami
wodnymi (Reguła 26).
b. Piłka prowizoryczna grana zgodnie z Regułą 26-1
Zezwolenie na zagranie piłki prowizorycznej zgodnie z Regułą 26-1 za piłkę,
która może znajdować się w hazardzie wodnym (lub bocznym hazardzie wodnym)
w takich okolicznościach, że jeżeli oryginalna piłka nie zostanie znaleziona, to
Załącznik 1
Załącznik 1 – Reguły Lokalne; Regulamin turnieju
Część A Reguły Lokalne
121
będzie wiadome lub w zasadzie pewne, że znajduje się ona w hazardzie wodnym
i byłoby niepraktyczne sprawdzanie po drugiej stronie hazardu czy piłka jest
w hazardzie czy też nie, lub sprawdzanie takie nadmiernie opóźniałoby grę.
3. Obszary pola wymagające ochrony; strefy ekologicznie chronione
Pomoc w ochronie pola poprzez określenie miejsc takich jak szkółki darni,
młodych roślin oraz inne części pola świeżo obsiane lub obsadzone, jako
teren w naprawie, z którego gra jest zabroniona.
Gdy Komitet jest zobowiązany do zabronienia gry ze strefy ekologicznie
chronionej znajdującej się na polu lub przylegającej do niego, to powinien
wprowadzić Regułę Lokalną wyjaśniającą procedurę zastosowania uwolnienia.
4. Warunki na polu – błoto, nadmierna wilgoć, zły stan i ochrona pola
a. Podnoszenie piłki wbitej, czyszczenie
Tymczasowe warunki, które mogą utrudniać właściwe prowadzenie gry, także
błoto i wyjątkowo podmokłe pole, uzasadniające uwolnienie od wbitej piłki
wszędzie na terenie zielonym lub zezwalające na jej podnoszenie, oczyszczanie
i odkładanie wszędzie na terenie zielonym lub tylko na krótko przystrzyżonej
części terenu zielonego.
b. „Preferred lies” i „reguły zimowe”
Niekorzystne warunki, w tym także zły stan pola lub obecność błota,
są czasami tak rozległe, zwłaszcza w miesiącach zimowych, że Komitet może
zdecydować o przyznawaniu uwolnień, ustalając tymczasową Regułę Lokalną,
której celem jest albo ochrona pola albo zapewnienie przyjaznych
i sprawiedliwych warunków gry. Taka Reguła Lokalna powinna być wycofana,
gdy tylko warunki pozwolą na normalną grę.
5. Sztuczne utrudnienia
a. Ogólnie
Określenie statusu obiektów, które mogą być sztucznymi utrudnieniami
(Reguła 24).
Wyszczególnienie wszystkich konstrukcji będących integralną częścią pola,
a zatem nie będących sztucznymi utrudnieniami, np. obudowane brzegi obszarów
tee, greenów oraz ściany bunkrów (Reguły 24 i 33-2a).
Załącznik 1
122
b. Kamienie w bunkrach
Pozwolenie na usuwanie kamieni z bunkrów poprzez uznanie ich za sztuczne
utrudnienia ruchome (Reguła 24-1).
c. Drogi i ścieżki
(i) Określenie sztucznych nawierzchni dróg i ścieżek, jako integralnych części
pola.
(ii) Przyznanie uwolnienia (typu oferowanego przez Regułę 24-2b) od dróg
i ścieżek
bez sztucznych nawierzchni, jeśli mogłyby one negatywnie wpływać
na grę.
d. Sztuczne utrudnienia nieruchome blisko greenu
Przyznanie uwolnienia od zakłócenia linii gry przez sztuczne utrudnienia
nieruchome znajdujące się na greenie lub w obrębie dwóch długości kija
od greenu, gdy piłka leży nie dalej niż dwie długości kija od utrudnienia.
e. Ochrona młodych drzewek
Przyznanie uwolnienia w celu ochrony młodych drzew.
f. Sztuczne utrudnienia
Przyznanie uwolnienia od sztucznych utrudnień tymczasowych, np. trybun,
kabli i sprzętu telewizyjnego itp.
6. Strefy dropowania
Ustanowienie specjalnych stref dropowania, gdzie piłki mogą lub muszą być
dropowane, gdy nie jest możliwe lub praktyczne postępowanie zgodne z Regułą
24-2b lub 24-3 (sztuczne utrudnienia nieruchome), Regułą 25-1b lub 25-1c
(nienormalne warunki ziemne), Regułą 25-3 (niewłaściwy green), Regułą 26-1
(hazardy wodne i boczne hazardy wodne) lub Regułą 28 (piłka nie do zagrania).

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG