Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Część C

Reguła 33-1 mówi: „Komitet musi ustalić regulamin zgodnie, z którym będzie rozgrywany turniej”. Regulamin powinien uwzględniać wiele kwestii takich jak sposób zapisu, warunki udziału, ilość rozgrywanych rund, itp., których nie omawiają Reguły Gry w Golfa oraz niniejszy Załącznik. Szczegółowe informacje dotyczące tych kwestii zamieszczono w „Decisions on the Rules of Golf” w Regule 33-1 oraz w „Guidance on Running a Competition”.

Jednakże są sprawy, które mogą znaleźć się w Regulaminie turnieju, na które Komitet powinien zwrócić szczególną uwagę. Są to:

 1. Specyfikacja kijów i piłekPoniższe warunki są zalecane tylko w turniejach dla graczy najwyższej klasy:
  1. Lista zatwierdzonych główek driverówNa swojej stronie internetowej (www.randa.org) R&A uaktualnia okresowo listę zatwierdzonych główek driverów (List of Conforming Driver Heads), które zostały przetestowane i uznane za zgodne z Regułami Gry w Golfa. Jeżeli Komitet pragnie ograniczyć użycie driverów tylko do tych, które posiadają główki (identyfikowane przez model i kąt nachylenia) znajdujące się na wspomnianej Liście, to ta Lista powinna być udostępniona i następujący warunek turnieju ustanowiony:

   „Każdy driver niesiony przez gracza musi posiadać główkę, (identyfikowaną przez model i kąt nachylenia) która znajduje się na aktualnej liście główek zatwierdzonych (List of Conforming Driver Heads), publikowanej przez R&A. Wyjątek: Driver z główką, która została wyprodukowana przed 1999 r. nie podlega temu warunkowi.

   * KARA ZA NIESIENIE (LECZ NIE ZA WYKONANIE UDERZENIA) KIJA LUB KIJÓW Z NARUSZENIEM WARUNKU:

   Match play – po zakończeniu dołka, na którym stwierdzono naruszenie, stan meczu jest korygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna korekta na rundę- dwa dołki. Stroke play – dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę – cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).

   Match play lub stroke play – jeżeli naruszenie zostało zauważone pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, wówczas przyjmuje się, że zostało zauważone w czasie rozgrywania następnego dołka i kara musi być zastosowana w odpowiedni sposób.

   Rozgrywki bogey i par – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1a.

   Rozgrywki Stableford – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1b.

   *Każdy kij lub kije, niesiony z naruszeniem Reguły 4-1 lub 4-2 musi być zadeklarowany, jako wyłączony z gry natychmiast po odkryciu, że wystąpiło naruszenie. Gracz musi zgłosić wyłączenie kija z gry swojemu  przeciwnikowi w meczu lub swojemu markerowi bądź współzawodnikowi w stroke play. Jeżeli gracz tego nie zrobi, wówczas zostaje zdyskwalifikowany.

   KARA ZA WYKONANIE UDERZENIA KIJEM NARUSZAJĄCYM WARUNEK

   Dyskwalifikacja.”

  2. Lista zatwierdzonych piłekNa swojej stronie internetowej (www.randa.org) R&A uaktualnia okresowo listę zatwierdzonych piłek golfowych (List of Conforming Golf Balls), które zostały przetestowane i uznane za zgodne z Regułami Gry w Golfa. Jeżeli Komitet pragnie wprowadzić ograniczenie, aby używać tylko piłek znajdujących się na wspomnianej Liście, to ta Lista powinna być udostępniona i wprowadzony następujący warunek turniejowy:„Piłka używana przez gracza musi figurować na aktualnej liście zatwierdzonych piłek golfowych (List of Conforming Golf Balls), publikowanej przez R&A.KARA ZA WYKONANIE UDERZENIA KIJEM NARUSZAJĄCYM WARUNEKDyskwalifikacja.”
  3. Warunek jednej piłkiJeżeli Komitet pragnie zabronić zmieniania marek i modeli piłek golfowych podczas regulaminowej rundy, rekomendowany jest następujący warunek:

   „Ograniczenie dotyczące piłek używanych w czasie rundy: (Uwaga do Reguły 5-1)

   1. Warunek „jednej piłki”Podczas całej regulaminowej rundy, gracz musi używać piłek tej samej marki i modelu. Marka i model piłki musi odpowiadać pojedynczemu wpisowi na aktualnej liście zatwierdzonych piłek golfowych (List of Conforming Golf Balls).Uwaga: Jeżeli piłka innej marki i/lub modelu zostanie dropowana lub położona, to może być bez kary podniesiona, a gracz musi następnie kontynuować, dropując lub kładąc odpowiednią piłkę (Reguła 20-6).

    KARA ZA NARUSZENIE WARUNKU:

    Match play – po zakończeniu dołka, na którym stwierdzono naruszenie, stan meczu jest korygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna korekta na rundę – dwa dołki.

    Stroke play – dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę – cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).

    Rozgrywki bogey i par – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1a.

    Rozgrywki Stableford – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1b.

   2. Procedura po odkryciu wykroczeniaGdy gracz odkryje, że gra piłką naruszając niniejszy warunek, musi zrezygnować z jej dalszego używania przed wykonaniem uderzenia z następnego tee i dokończyć rundę odpowiednią piłką; w przeciwnym razie gracz zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli gracz odkryje błąd podczas rozgrywania dołka i chce zastąpić piłkę przed ukończeniem dołka, musi położyć prawidłową piłkę na miejscu, gdzie leżała piłka niezgodna z warunkiem.”
 2. Caddie (Uwaga do Reguły 6-4)Reguła 6-4 zezwala graczowi na korzystanie z caddiego, pod warunkiem, że ma on tylko jednego caddiego w danym czasie. Mogą jednak zaistnieć sytuacje, w których Komitet zechce zabronić korzystania z caddiego lub wprowadzić ograniczenia graczom związane z wyborem caddiego, np. korzystania z pomocy gracza zawodowego, z pomocy rodzeństwa, pomocy rodziców, innych graczy biorących udział w turnieju itp. W takich przypadkach rekomendowana jest następująca formuła:Korzystanie z caddiego zabronione

  „Korzystanie z caddiego przez gracza podczas regulaminowej rundy jest zabronione.”

  Ograniczenie, kto może służyć jako caddie „Podczas regulaminowej rundy ……………….. nie może być zatrudniony przez gracza jako caddie.

  KARA ZA NARUSZENIE WARUNKU:

  Match play – po zakończeniu dołka, na którym stwierdzono naruszenie, stan meczu jest korygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna korekta na rundę – dwa dołki.

  Stroke play – dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę – cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).

  Rozgrywki bogey i par – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1a.

  Rozgrywki Stableford – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1b.

  *Gracz korzystający z usług caddiego z naruszeniem tego warunku, musi niezwłocznie po odkryciu naruszenia zadbać, aby podczas pozostałej części rundy regulaminowej niniejszy warunek był spełniony. W przeciwnym razie, gracz zostaje zdyskwalifikowany.”

 3. Tempo gry (Uwaga 2 do Reguły 6-7)
  Aby zapobiec zbyt wolnej grze Komitet może ustalić wytyczne dotyczące tempa gry według Uwagi 2 do Reguły 6-7.
 4. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Uwaga do Reguły 6-8b)
  Z powodu wielu wypadków śmiertelnych i wielu innych obrażeń spowodowanych przez pioruny na polach golfowych, zaleca się wszystkim klubom i sponsorom turniejów golfowych wprowadzanie środków ostrożności w celu ochrony ludzi. Zwraca się na to uwagę w Regułach 6-8 i 33-2d. Jeżeli Komitet pragnie wprowadzić warunek zgodny z Uwagą do Reguły 6-8b, rekomendowane jest użycie następującego sformułowania:

  „Jeżeli gra zostaje zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji, gdy grupa lub gracze w meczu znajdują się pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków nie wolno im podejmować gry do czasu, aż Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą natychmiast przerwać grę i nie mogą jej wznowić do czasu aż Komitet zarządzi jej wznowienie.

  Jeśli gracz nie przerwie gry natychmiast, zostaje zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dają podstawy do uchylenia tej kary, zgodnie z Regułą 33-7.
  Sygnałem do zawieszenia gry z powodu niebezpiecznej sytuacji jest ciągły sygnał syreny.”

  Zwykle używane są następujące sygnały i zalecane jest, aby wszystkie Komitety stosowały takie same:
  Natychmiastowe przerwanie gry: Jeden długi sygnał syreny.
  Przerwanie gry: Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone. Wznowienie gry: Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone.

 5. Trening
  1. Postanowienia ogólne
   Komitet może ustanowić warunki regulujące zasady treningu zgodnie z Uwagą do Reguły 7-1, Wyjątkiem (c) do Reguły 7-2, Uwagą 2 do Reguły 7 oraz z Regułą 33-2c.
  2. Trening pomiędzy dołkami (Uwaga 2 do Reguły 7)
   Jeżeli Komitet pragnie postąpić zgodnie z Uwagą 2 do Reguły 7-2, rekomendowana jest poniższa formuła:

   „Pomiędzy rozgrywaniem kolejnych dołków gracz nie może wykonywać żadnych uderzeń treningowych na lub w pobliżu greenu ostatnio rozegranego dołka i nie może sprawdzać nawierzchni tego greenu poprzez toczenie piłki.

   KARA ZA NARUSZENIE WARUNKU:
   Match play – przegranie następnego dołka.
   Stroke play – dwa uderzenia na następnym dołku.
   Match play lub stroke play – w przypadku naruszenia na ostatnim dołku regulaminowej rundy, gracz otrzymuje karę na tym dołku.”

    

 6. Porady w turniejach drużynowych (Uwaga do Reguły 8)
  Jeżeli Komitet pragnie postąpić zgodnie z Uwagą do Reguły 8, rekomendowana jest poniższa formuła:

  „Zgodnie z Uwagą do Reguły 8 Reguł Gry w Golfa, każda drużyna może wybrać jedną osobę (poza osobami, od których można otrzymywać porady zgodnie z Regułą 8), która będzie mogła udzielać porad członkom tej drużyny. Taka osoba (wszelkie ograniczenia, kto może być taką osobą, należy umieścić w tym miejscu) musi być zgłoszona Komitetowi zanim zacznie udzielać porad.”

 7. Nowe dołki (Uwaga do Reguły 33-2b)
  Komitet może ustalić, zgodnie z Uwagą do Reguły 33-2b, że dołki i obszary tee w czasie pojedynczej rundy turniejowej rozgrywanej dłużej niż jeden dzień, mogą każdego dnia być umieszczone w innym miejscu.
 8. Transport
  Jeśli wymaga się od graczy, aby podczas turnieju poruszali się pieszo, rekomendowane jest następujące sformułowanie warunku:

  „Gracze nie mogą korzystać z żadnych środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy zawodów, chyba że za zezwoleniem Komitetu.

  * KARA ZA NARUSZENIE WARUNKU:
  Match play – po zakończeniu dołka, na którym stwierdzono naruszenie, stan meczu jest korygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna korekta na rundę – dwa dołki.
  Stroke play – dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce;  maksymalna kara na rundę – cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).
  Match play lub stroke play – jeżeli naruszenie zostało odkryte pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, wówczas przyjmuje się, że zostało zauważone w czasie rozgrywania następnego dołka i kara musi być zastosowana w odpowiedni sposób.
  Rozgrywki bogey i par – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1a.
  Rozgrywki Stableford – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1b.
  *Korzystanie przez gracza z jakiejkolwiek niedozwolonej formy transportu musi być zaprzestane natychmiast po odkryciu, że doszło do naruszenia warunku. W innym przypadku gracz jest zdyskwalifikowany.”

 9. Antydoping
  Komitet może wprowadzić warunek w regulaminie turnieju, aby gracze przestrzegali przepisów antydopingowych.
 10. Jak rozstrzygać remisy
  Remis jako wynik końcowy turnieju jest akceptowalny, zarówno w match play jak i w stroke play. Jednakże w przypadku, gdy pożądane jest, aby zwycięzcą został jeden zawodnik, Reguła 33-6 uprawnia Komitet do określenia, jak i kiedy remis powinien być rozstrzygnięty. Decyzja dotycząca sposobu rozstrzygania remisów powinna być  ogłoszona z wyprzedzeniem.
  R&A rekomenduje:

  Match play
  Mecz zakończony wynikiem remisowym powinien być grany dalej, dołek po dołku, aż do momentu, gdy jedna ze stron wygra dołek. Dogrywka powinna zacząć się od dołka, na którym rozpoczęto mecz. W meczu handicapowym, wyrównujące uderzenia handicapowe powinny być przyznane na tych samych dołkach, co w rundzie regulaminowej.
  Stroke play

  1. W razie remisu w turnieju stroke play granym bez wyrównania handicapowego (tzw. brutto) zalecana jest dogrywka. Dogrywka może się odbyć na 18 dołkach lub na mniejszej ilości dołków, zgodnie z ustaleniami Komitetu. Jeśli jest to niewykonalne lub wynik jest dalej remisowy, zalecana jest dogrywka grana dołek po dołku, aż jedna ze stron wygra dołek.
  2. W razie remisu w turnieju stroke play granym z wyrównaniem handicapowym zalecana jest dogrywka z uwzględnieniem handicapów. Dogrywka może się odbyć na 18 dołkach lub na mniejszej ilości dołków, zgodnie z ustaleniami Komitetu. Zalecane jest, aby każda taka dogrywka składała się, z co najmniej trzech dołków.
   W turniejach, w których tabela kolejności przyznawania uderzeń handicapowych nie jest istotna, jeżeli dogrywka ma się odbyć na mniejszej ilości dołków niż 18, trzeba wyliczyć, jaki procent z ogólnej liczby 18 dołków będzie rozgrywany. Ten procent powinien być zastosowany do wyznaczenia handicapów graczy w dogrywce. Ułamki handicapu w postaci połowy uderzenia lub większe, powinny być liczone, jako całe uderzenie, a mniejsze pominięte.
   W turniejach, w których tabela kolejności przyznawania uderzeń handicapowych jest istotna, takich jak four-ball  stroke play oraz bogey, par i Stableford, uderzenia handicapowe w dogrywce powinny być przyznane na tych dołkach, na których były przyznane w turnieju przy użyciu tabeli.
  3. Jeżeli dogrywka jest niewykonalna zalecane jest porównywanie kart wyników.
   Metoda porównywania kart wyników powinna być ogłoszona z wyprzedzeniem i powinna określać dalszy tok postępowania w razie nie wyłonienia zwycięzcy. Dopuszczalną metodą porównania kart wyników jest wyznaczanie zwycięzcy na podstawie lepszego wyniku uzyskanego na ostatnich dziewięciu dołkach. Jeśli to nadal nie przyniesie rozstrzygnięcia, należy wyłonić gracza z lepszym wynikiem na ostatnich sześciu, ostatnich trzech lub na ostatnim dołku. Jeśli ta metoda zostanie użyta w turnieju, w którym gracze  startowali z różnych dołków, zaleca się, aby za ostatnie dziewięć, ostatnie sześć dołków, itd. uznać dołki 10-18, 13-18, itd.
   W turniejach granych z wyrównaniem handicapowym, w których tabela kolejności przyznawania uderzeń handicapowych nie jest istotna, takich jak stroke play indywidualny, jeżeli zostanie użyta metoda porównania ostatnich dziewięciu, ostatnich sześciu, ostatnich trzech dołków, wtedy jedna druga, jedna trzecia, jedna szósta itd. handicapu powinna zostać odjęta od wyniku na tych dołkach. W przypadku ułamków przy takim odejmowaniu, Komitet powinien postępować zgodnie z rekomendacją odpowiednich władz handicapowych.
   W turniejach, w których tabela kolejności przyznawania uderzeń handicapowych jest istotna, takich jak four-ball stroke play oraz bogey, par i Stableford, uderzenia handicapowe w dogrywce powinny być przyznane na tych dołkach, na których były przyznane w turnieju przy użyciu tabeli.
 11. Rozstawianie w match play
  Chociaż rozstawienie graczy w turnieju match play może być całkowicie losowe lub pewni gracze mogą być przydzieleni do różnych „ćwiartek” lub „ósemek”, zalecane jest zastosowanie Ogólnej Tabeli Rozstawień, jeżeli mecze poprzedzone były rundą kwalifikacyjną.

  Ogólna Tabela Rozstawień
  W celu ustalenia miejsc w rozstawieniu, remisy w rundach kwalifikacyjnych (inne niż te w walce o ostatnie miejsce kwalifikacyjne) są rozstrzygane według kolejności oddawania wyników, gdzie pierwszy oddany wynik otrzyma najniższy możliwy numer, itd.; Jeśli niemożliwe jest ustalenie kolejności oddawanych wyników, remisy są rozstrzygane przez losowanie.

   width=

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG