Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2022 r.

Kryteria powoływania do reprezentacji Polski i polityka startowa kadry narodowej

  1. Założenia ogólne
  2. Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie i międzynarodowe 2022

Założenia ogólne

1. Kryteria powoływania do reprezentacji Polski w 2022 r. zostały oparte o następujące zasady:

Obiektywizm Stworzenie równych szans dla wszystkich zawodników przy możliwej minimalizacji wpływu zewnętrznych czynników na przebieg procesu selekcji.
Transparentność Przejrzystość procesu selekcji dla wszystkich zainteresowanych udziałem w reprezentacji Polski.
Zasada równych szans Wyłanianie reprezentantów Polski na podstawie przejrzystego i zobiektywizowanego rankingu pozwalającego na porównywanie ich aktualnego poziomu sportowego niezależnie od miejsca realizacji szkolenia klubowego/akademickiego.
Polityka „otwartych drzwi” Każdy zawodnik obywatelstwa polskiego, który na stałe nie rezyduje w Polsce, a uczestniczy w wyczynowym programie szkolenia – klubowym lub akademickim –  zaakceptowanym przez trenera kadry narodowej ma prawo udziału w rywalizacji w Rankingu Kadry Narodowej (Order of Merit), a tym samym walkę o miejsce w kadrze narodowej i reprezentacji Polski.

2. Przyjęta polityka startowa i program szkolenia zakłada:

  • przygotowanie zawodników do zawodów głównych (turniejów rangi ME i MŚ) poprzez starty we wskazanych turniejach zagranicznych i turniejach krajowych uwzględnionych w rankingu WAGR;
  • optymalizację kosztów prowadzenia procesu szkolenia sportowego poprzez uwzględnienie w kalendarzu startów zawodów międzynarodowych rozgrywanych w bezpośrednim sąsiedztwie kraju;
  • tworzenie optymalnych warunków dla zawodników do zdobycia doświadczenia startowego i stopniowej adaptacji do stresorów poprzez gradację trudności i rangi startów w zawodach międzynarodowych (wybór imprez w oparciu o realną ocenę możliwości uzyskania przez zawodników satysfakcjonujących wyników w klasyfikacji generalnej zawodów międzynarodowych objętych programem szkolenia).
  • tworzenie warunków maksymalizujących szanse uzyskania przez zawodników w kategoriach młodzieżowych stypendiów w lidze akademickiej NCAA przy uwzględnieniu realnych możliwości budżetowych i organizacyjnych PZG.

3. O powołaniu zawodnika kadry narodowej do składu reprezentacji Polski decyduje Zarząd PZG w formie uchwały na wniosek trenera kadry narodowej oparty o jego rekomendację, wynikającą z łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie i międzynarodowe 2022

Aktualizacja 10.05.2022

Archiwum

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2021 r.

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2020 r.

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2019 r.

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2018 r.

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2017 r.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG