Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikaty PZG

Uchwała nr 61/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 07.12.2005

15 grudnia 2005

Zarząd Polskiego Związek Golfa poanalizie przebiegu turniejów mistrzowskich PZG w 2005r. oraz na podstawiezebranych opinii uczestników tych turniejów, postanowił dokonać zmian organizacyjno-finansowychw roku 2006r. Zapytanie ofertowe, zawierające precyzyjne wymagania finansoweoraz organizacyjne zostało skierowane do pól, należących do Klubowego ProgramuPartnerskiego. Zaproszenie do udziału w konkursie ofert otrzymało 11 pólgolfowych. W stosunku do zasad obowiązujących w 2005r., […]

Kurs sędziowski

12 grudnia 2005

W dniach 6-8 kwietnia 2006r. odbędzie się kurs sędziowski dla tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu Reguł Gry w Golfa. Kurs zakończy się egzaminem i wszyscy, którzy do niego przystąpią i uzyskają pozytywny wynik, będą mogli ubiegać się o licencję sędziowską PZG. Chętnych prosimy o zapisywanie się w PZG tel. 22 6305560 fax. 22 […]

Komunikat Zarządu PZG

12 października 2005

Zarząd PZG informuje, iż Grzegorz Gawroński, członek zarządu od 28 lipca 2004 r zrezygnował z przyczyn osobistych i zawodowych z prac w zarządzie. Przyjmujemy z dużym żalem rezygnację naszego kolegi, doskonałego golfisty i oddanego opiekuna naszej kadry juniorów.   To w dużej mierze dzięki wysiłkom Grzegorza, jego pracowitości i systematyczności, udało się naszej drużynie zakwalifikować […]

Komunikat Zarządu PZG

10 sierpnia 2005

Zarząd Polskiego Związku Golfa przygotował podsumowanie działalności związku za okres od 1 sierpnia 2004 do 30 lipca 2005. W serwisie „Tylko dla członków” dostępne są następujące materiały:   – Sprawozdanie Prezesa Zarządu PZG za okres sierpień 2004- lipiec 2005   – Raport Medialny przedstawiający efekty działań promocyjno-medialnych w okresie od stycznia 2005 do 15 lipca […]

Zasady udzielania przez PZG patronatu nad turniejami golfowymi

22 czerwca 2005

Wyjaśnienia wstępne 1. PZG ma prawo przyznawania Patronatu PZG imprezom służącym statutowym zadaniom Związku. 2. Pod pojęciem „imprez” należy rozumieć przede wszystkim turnieje i zawody golfowe, służące popularyzacji tego sportu (np. „longest drive” czy „nearest to the pin”). 3. Poza tym, w pojęciu „imprezy” mogą się zmieścić wszelkie inne formy, służące popularyzacji golfa (np. sympozja, […]

Komunikat Specjalny

6 czerwca 2005

Decyzją Zarządu PZG, członkowie klubu, działającego przy polu golfowym, na którym jest rozgrywany turniej mistrzowski PZG, wnoszą opłatę turniejową w wysokości 75% pełnej opłaty, tj.   – za turniej 3 dniowy (w tym 1 dzień treningowy) – 280 zł dla zawodników powyżej 18 lat, 140 zł dla juniorów.   – za turniej 4 dniowy (w […]

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG