Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikaty PZG

Zaświadczenia dla członków Kadry Narodowej

26 października 2010

Członkowie Kadry Narodowej ubiegający się o wydanie dokumentów dla szkół, poświadczających przynależność do Kadry Narodowej oraz osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym, proszeni są o nadsyłanie na adres poczty elektronicznej biuro@pzgolf.pl następujących informacji: 1) Turnieje w jakich kadrowicz brał udział (nazwa, data, miejsce) wraz z zajętą lokatą. 2) Nazwa i adres szkoły do jakiej kadrowicz uczęszcza […]

Nowa ustawa o sporcie już obowiązuje

24 października 2010

Dnia 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, która zastąpiła dotychczas obowiązujące akty normatywne odnoszące się do sportu – ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. Ustawa wprowadza istotne zmiany do systemu […]

Zmiany osobowe w Komisji Kalibracyjnej

23 października 2010

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej Włodzimierza Kronenbergera, Zarząd PZG podjął uchwałę o odwołaniu z Komisji Tadeusza Grodzińskiego i powołaniu w jego miejsce Sławomira Pińskiego. Tym samym, Tadeusz Grodziński będzie się teraz wyłącznie koncentrował na pracy na stanowisku Przewodniczącego Komisji Handicapowej.

Wniosek aplikacyjny PZG do Polskiego Komitetu Olimpijskiego

21 października 2010

W związku z poleceniem Międzynarodowej Federacji Golfa (International Golf Federation), Zarząd PZG rozpoczął procedurę aplikacyjną zmierzającą do uzyskania przez Związek członkostwa w Polskim Komitecie Olimpijskim. Po uzyskaniu rekomendacji Polskiego Związku Szermierczego oraz Polskiego Związku Jeździeckiego, Zarząd PZG złożył w kancelarii PKOl wymaganą dokumentację, określoną w Uchwale Nr 44 Zarządu PKOl z dnia 2 września 2006 […]

Decyzja Zarządu w sprawie stypendiów sportowych Kadry Narodowej

21 października 2010

Mając na uwadze obecną kondycję finansową Związku, konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej, a także znaczne przekroczenie, w bieżącym roku budżetowym, wydatków zaplanowanych na szkolenie i współzawodnictwo juniorów oraz Kadry Narodowej, Zarząd PZG podjął decyzję o niewypłaceniu w roku 2010 członkom Kadry Narodowej stypendiów sportowych. Na początku nowego roku kalendarzowego Zarząd PZG podejmie decyzję o zasadach kontynuacji […]

Decyzja Zarządu w sprawie dalszej współpracy PZG z fundacją Faldo

21 października 2010

W związku z wycofaniem się R&A z finansowania przedsięwzięć Fundacji Faldo, Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił o niewyrażeniu zgody na kontynuację udziału Związku w Faldo Series w latach 2011-2012 na nowych warunkach finansowych zaproponowanych przez wskazaną organizację.

Zmiana terminu rozgrywek – Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów

31 lipca 2010

Informujemy, iż decyzja Zarządu uległa zmianie data Klubowych Mistrzostw Polski Juniorów. Odbędą się one w terminie 13- 15 sierpnia, a nie jak było podane wcześniej w terminie 04 a 06 sierpnia. Miejsce rozgrywek pozostaje bez zmian – Toya Golf&CC.

2 edycja konferencji Golf Investment & Development CEE 2010

21 lipca 2010

2 edycja konferencji Golf Investment & Development CEE 2010 odbędzie się opomiędzy 13 a 15 września w hotelu Radisson Blue w Warszawie. Europa Centralna i Wschodnia stanowi dynamicznie rozwijający się region pod względem biznesu golfowego na świecie. Nowe inwestycje, przybywający z każdym rokiem nowi członkowie związków golfowych, a tym samym pojawiający się nowi pasjonaci i […]

Spotkanie i turniej sędziów PZG

12 lipca 2010

W dniach 1 i 2 lipca w Rosa Private Golf Club odbyło się spotkanie szkoleniowe sędziów Kadry PZG. Przedmiotem szkolenia były zmiany w regułach gry w golfa wg Decisions on the Rules 2010- 2011, nowe specyfikacje odnośnie kijów golfowych, działanie reguły 20 oraz przygotowanie i oznakowanie pola golfowego do turnieju.  Rozegrany został II Turniej Sędziowski, […]

Zmiana miejsca rozgrywek – Klubowe Mistrzostwa Polski grupa B

18 czerwca 2010

Informujemy, iż Klubowe Mistrzostwa Polski, dla grupy B, które odbędą się pomiędzy 14 a 18 lipca zostały przeniesione z pola First Warsaw Golf&CC na pole Private Rosa Golf Club. Przyczyną zmiany miejsca turnieju jest zły stan pola w Rajszewie, które ucierpiało podczas majowej powodzi.

Poznań Golf Park w PZG

28 maja 2010

Zarząd Polskiego Związku Golfa, w drodze uchwał z dnia 25 maja br., podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków PZG klubu golfowego Poznań Golf Park.

Zmiana terminu Mistrzostw Polski Juniorów

25 maja 2010

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypadającym na 25 czerwca i na wniosek znacznej grupy rodziców juniorów, termin turnieju zostaje przesunięty na dni 29 czerwca – 01 lipca (wtorek – czwartek), runda treningowa w poniedziałek 28 czerwca. Prosimy rodziców i zawodników o zapoznanie się ze skorygowanym regulaminem turnieju w zakładce Turnieje na stronie PZG, i […]

Zakaz używania melexów w turniejach GMS

25 maja 2010

Na wniosek przewodniczącego Komisji Sportowo-Turniejowej, Zarząd PZG jednogłośnie podjął decyzję o zmianie zapisu dotyczącego korzystania z wózków samobieżnych typu „Melex” podczas turniejów GMS. Korzystanie z nich zostało zabronione. Pełny zapis znajduje się w Regulaminie Głównym GMS, punkt 20., w zakładce Turnieje na stronie PZG.  

2 edycja konferencji Golf Investment & Development CEE 2010

25 maja 2010

Europa Centralna i Wschodnia stanowi dynamicznie rozwijający się region pod względem biznesu golfowego na świecie. Nowe inwestycje, przybywający z każdym rokiem nowi członkowie związków golfowych, a tym samym pojawiający się nowi pasjonaci i miłośnicy tego sportu – wszystkie te elementy tworzą niezwykle atrakcyjne perspektywy dla przyszłości rynku golfowego w tym regionie. Uwzględniając potencjał rozwoju branży […]

Zgłoszenia delegatów na S-WWZD w dniu 22 kwietnia br.

16 kwietnia 2010

Informujemy, że do 16 kwietnia br. wpłynęły do biura PZG zgłoszenia 45 delegatów na 73 uprawnionych do reprezentowania członków PZG na S-WWZD. Delegaci zostali zgłoszeni z 22 klubów golfowych na 46 uprawnionych do udziału w S-WWZD, natomiast kopie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru przesłało 9 z 22 klubów, które zgłosiły swoich delegatów. W związku z […]

Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji do Sprawozdania Zarządu za 2009 r.

15 kwietnia 2010

W związku z zakończeniem badania sprawozdań finansowych za rok 2009 i I-szy kw. roku 2010 przez audytora oraz podpisaniem kolejnej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie programu szkolenia i startów kadry narodowej PZG w zawodach rangi amatorskich Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata (indywidualnych i drużynowych), dokumentacja finansowa wchodząca w zakres sprawozdania Zarządu PZG […]

Przetwarzanie danych osobowych i komunikaty z PZG Eagle

14 kwietnia 2010

W nawiązaniu do ostatniego komunikatu na temat zmodernizowanej wersji systemu PZG Eagle, informujemy bardziej szczegółowo o istotnej, nowej funkcjonalności, dotyczącej opcji przetwarzania danych osobowych oraz wysyłania/otrzymywania komunikatów za pomocą systemu pocztowego aplikacji. W ostatnim okresie nasiliły się bowiem skargi od członków PZG na nadużywanie przez niektórych administratorów funkcji wysyłania komunikatów, szczególnie tych o charakterze komercyjnym. […]

PZGolf JT odwołany z powodu żałoby narodowej

12 kwietnia 2010

W związku z żałobą narodową Polski Związek Golfa odwołuje najbliższy turniej z cyklu PZGolf Junior Tour, który miał się odbyć pomiędzy 17 a 18 kwietnia br. w Siemianowicach Śląskich. O nowym terminie zawodów powiadomimy w późniejszym czasie.

II Zawiadomienie o Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Golfa

7 kwietnia 2010

Warszawa, 7 kwietnia 2010 r. W dniu 22 kwietnia 2010 r., w Hotelu Gromada w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32, w sali konferencyjnej „Diament”, odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów (S-W WZD), zwołane przez Zarząd PZG na podstawie uchwały nr 07/2010 z dnia 23 lutego br., w pierwszym terminie na godzinę 12:00, oraz w […]

PZG Eagle v.3.0 już działa

6 kwietnia 2010

Informujemy, że PZG Eagle v.3.0 już działa. Wszystkie funkcje aplikacji w powiązaniu z funkcjonalnością portalu PZG zostały przetestowane i są udostępnione do eksploatacji. W przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów, prosimy kierować uwagi na następujące adresy mailowe: marcin.teodorczyk@integral-tech.pl oraz daniel@extradom.pl z kopią do pelnomocnik@pzgolf.pl.

Przerwa techniczna – PZG Eagle

6 kwietnia 2010

W związku z prowadzeniem prac związanych z uruchomieniem PZG Eagle v.3.0, panele klubowe i część funkcjonalności portalu PZG nie będą czynne w dniu 6 kwietnia od godz. 16 do godz. 10 rano 7 kwietnia. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Zmiany w Statucie PZG zatwierdzone przez KRS

24 marca 2010

15 marca 2010 r. KRS zarejestrował niektóre zmiany w Statucie PZG, uchwalone przez NWZD w dniu 25 listopada 2009 r. w Warszawie.Nowy, zatwierdzony przez KRS i MSiT, tekst jednolity Statutu PZG jest zamieszczony na http://www.pzgolf.pl/pzg/. Zgodnie z wezwaniem KRS z 15 marca 2010 r. (otrzymanym 22 marca 2010 r.), przekazano do KRS zatwierdzony tekst jednolity, […]

Komunikat Nr 3 Komisji Programowo-Statutowej PZG

12 marca 2010

Koleżanki i Koledzy, Dziękujemy za liczne odpowiedzi na pytania stawiane przez Komisję. Dzięki temu, projekty Statutu i Regulaminów, będą wzbogacone o nowe treści. Informujemy, że powstały już projekty Statutu Związku, Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej. W dniu 8 marca odbyliśmy w Warszawie kolejne nasze spotkanie i osiągnęliśmy jednomyślność, co do większości zapisów. Trwają końcowe […]

I Zawiadomienie o Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Golfa

9 marca 2010

Warszawa, 9 marca 2010 r. Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwałą nr 07/10 z dnia 23 lutego 2010 roku, zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa (S-WWZD) na dzień 22 kwietnia 2010 roku w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 Stycznia 32, w sali konferencyjnej „Diament”, w pierwszym terminie na godzinę 12:00, oraz w […]

Ubezpieczenia NNW i OC dla członków PZG

5 marca 2010

Mając na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu gry członków Polskiego Związek Golfa opracowany został we współpracy z HDI-Gerling Polska Towarzystwem Ubezpieczeniowym S.A. – Partnerem Ubezpieczeniowym PZG dedykowany program ubezpieczeniowy w zakresie ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ryzyka odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu szkód wyrządzonych podczas gry w golfa. Uprawianie golfa, jak każdego innego […]

Komunikat Nr 2 Komisji Programowo – Statutowej PZG

2 marca 2010

Koleżanki i Koledzy, Zbliża się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku Golfa. Komisja Programowo-Statutowa przygotowała pierwszą wersję projektu Statutu PZG. Jest ona obecnie dyskutowana wewnątrz Komisji. W jakim kierunku idą prace nad Statutem? Zaproponowanie rozwiązań zapewniających równowagę pomiędzy społecznym charakterem PZG, a wymogiem sprawności działania. Organy wykonawcze powinny posiadać duże kompetencje aby sprawnie działać, […]

Serwis GMS uruchomiony

1 marca 2010

Dzisiaj (1 marca 2010 r.) został uruchomiony internetowy serwis turniejów PZG GMS’2010. Zapraszamy, jak co roku, do rejestracji na zawody mistrzowskie PZG. Link do strony turniejowej znajduje się na stronie głównej PZG. Oprócz rejestracji, zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem Głównym Turniejów GMS’2010 oraz regulaminami szczegółowymi poszczególnych turniejów GMS’2010. Poniżej wymienione są najistotniejsze zmiany […]

Sobienie Królewskie w PZG. Patronat nad konferencją

25 lutego 2010

Zarząd Polskiego Związku Golfa, w drodze uchwał z dnia 23 i 24 lutego br., podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków PZG klubu golfowego Sobienie Królewskie Golf & Country Club. Zapadła również decyzja o objęciu patronatem honorowym II edycji konferencji „Golf Investment & Development in Eastern & Central Europe”, która odbędzie się w Warszawie w […]

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie PZG

24 lutego 2010

Komunikat z dnia 24 lutego 2010 r. Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwałą nr 07/10 z dnia 23 lutego 2010 r. zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie (S-W WZD) Delegatów PZG w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Warszawie. Zawiadomienie o zwołaniu S-W WZD wraz z propozycją porządku obrad zostanie wysłane drogą elektroniczną (serwis PZG Eagle) do klubów […]

Komunikat Nr 1 Komisji Programowo-Statutowej PZG

8 lutego 2010

Koleżanki i Koledzy, Walne Zgromadzenie, najwyższy organ władzy Polskiego Związku Golfa, na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2009 roku wyraziło wolę kontynuowania prac nad nowym Statutem PZG oraz opracowania propozycji programowych Związku do uchwalenia na kolejnym Walnym Zgromadzeniu PZG. Zadanie to wykonać ma Komisja złożona z wydelegowanych przez kluby golfowe swoich przedstawicieli, przy jak […]

Decyzja Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uchwał NWZD z dnia 25 listopada 2009 r.

6 lutego 2010

W dniu 2 lutego br. wpłynęło do Polskiego Związku Golfa pismo Ministra Sportu i Turystyki, datowane na dzień 27 stycznia br., zawierające decyzję Ministra w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów odnośnie zmian w Statucie PZG, uchwalonych przez NWZD w dniu 25 listopada 2009 r. W swojej decyzji Minister postanowił: A. zatwierdzić zmianę § 1, […]

Toya Golf & Country Club drugim ośrodkiem szkoleniowym kadry narodowej. Kontynuacja współpracy z Lisią Polaną

28 stycznia 2010

W dniu 20 stycznia br. Polski Związek Golfa zawarł umowę o współpracy sportowej z właścicielem 18-dołkowego pola golfowego Toya Golf & Country Club Wrocław. Przedmiotem umowy są zasady współpracy stron w zakresie organizacji i prowadzenia cyklu obozów kadry narodowej juniorów w roku 2010 na terenie pola golfowego oraz pozostałych obiektów klubowych. Ośrodek szkoleniowy pod Wrocławiem […]

Sprawozdanie Zarządu PZG za 2009

21 stycznia 2010

Zarząd PZG informuje, że na stronie internetowej Polskiego Związku Golfa, w zakładce „PZG”, pod adresem: http://www.pzgolf.pl/sprawozdanie-zarzadu-za-rok-2009/ zamieszczono dokumenty do rocznego sprawozdania Zarządu PZG za rok 2009. Materiał zawiera: raport z wykonania programu promocji Playgolf w 2009 roku oraz raport medialny za 2009 rok wraz z załącznikami (oba raporty przygotowane przez G24), sprawozdania komisji problemowych PZG […]

Nowa usługa w PZG Eagle dla klubów golfowych

20 stycznia 2010

Nowa usługa w PZG Eagle dla klubów golfowych. W dniu 25 stycznia br. w PZG Eagle zostaną udostępnione testowe (do odwołania) metody web serwisowe, dzięki którym możliwe będzie pobieranie przez kluby golfowe zarejestrowane w Polskim Związku Golfa danych zarejestrowanych w centralnej bazie PZG Eagle w celu ich prezentacji na stronach klubowych. Możliwe będzie pobranie danych […]

Zmiany w Regułach Gry w Golfa

8 stycznia 2010

Zgodnie z dwuletnim cyklem, została wydana najnowsza wersja „Decisions on the Rules of Golf 2010-2011″ opracowana wspólnie przez R&A i USGA. Najważniejsza zmiana mówi o tym, ze na karcie wyników gracz musi zapisać swój handicap gry, który otrzymuje golfista grający z określonych tee na określonym polu, a nie jak było do tej pory handicap dokładny […]

Komisja Programowo-Statutowa

4 stycznia 2010

Niniejszym publikujemy listę klubów golfowych, które zgłosiły swoich członków do Komisji Programowo-Statutowej do dnia 31 grudnia 2009 r. City Golf Wrocław – Zbigniew Grabowski KG First Warsaw G&CC – Zbigniew Bujalski Pierwszy Lubelski KG – Grzegorz Puszkarski Modry Las GC – Bogusław Bil Amber Baltic GC – Andrzej Kaliński Kalinowe Pola GC – Łukasz Sobota […]

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG