Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikaty PZG

Przekazanie dokumentów NWZD do MSiT

18 grudnia 2009

Informujemy, że w dniu 18 grudnia br. Zarząd PZG przekazał do Departamentu Prawno – Kontrolnego Ministerstwa Sportu i Turystyki dokumenty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG, które odbyło się w Warszawie w dniu 25 listopada br. Po uzyskaniu akceptacji MSiT, zmieniona wersja Statutu Polskiego Związku Golfa zostanie przekazana do rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy. Wykaz dokumentów […]

Najważniejsze ustalenia NWZD w Warszawie

26 listopada 2009

25 listopada br. w hotelu Gromada w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12-tej w południe i zakończyło ok. 19-tej. Jednym z pierwszych punktów obrad było powołanie Komisji Mandatowej, która zajęła się sprawdzeniem ważności mandatów delegatów obecnych na sali. Komisja postanowiła anulować kilka mandatów osób, które […]

II Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 25 listopada 2009 r.

9 listopada 2009

Zgodnie z z postanowieniami §26 ust.1 Statutu Polskiego Związku Golfa w części traktującej o zachowaniu co najmniej 14-dniowego terminu do rozpoczęcia obrad oraz na podstawie uchwały nr 34/2009 Zarządu PZG z dnia 12 października 2009r., uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2009r. w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów (NWZD), zwołane przez Prezesa […]

Umarł Jan Wejchert

1 listopada 2009

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż w sobotę 31 października w wieku 59 lat zmarł Jan Wejchert, biznesmen, przedsiębiorca, golfista, a przede wszystkim niezwykły, charyzmatyczny człowiek. Jan Wejchert od 1993 roku chorował na białaczkę, zmarł w sobotę w wyniku silnej infekcji bakteryjnej i niewydolności serca. Jan Wejchert w świecie biznesu był znany przede wszystkim jako […]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 25 listopada 2009 r.

13 października 2009

Na podstawie §26 ust.1 Statutu Polskiego Związku Golfa oraz uchwały nr 34/2009 Zarządu PZG z dnia 12 października 2009r., uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2009r. w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów (NWZD), zwołane przez Prezesa Zarządu. NWZD będzie poświęcone dyskusji o kształcie Statutu Polskiego Związku Golfa oraz innych istotnych aktów wewnętrznych […]

Sędziowie w The R&A Referee School

3 października 2009

W dniach 25-27 września pole golfowe Golf Club Hostivar w Pradze gościło pierwszą wschodnioeuropejską szkołę The R&A Referee School. W szkoleniu wzięło udział 63 delegatów z 11 państw Europy Wschodniej: Bułgarii, Czech, Estonii, Niemiec, Węgier, Włoch, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Polski i Rosji. Zajęcia prowadzili przedstawiciele z The R&A Rules: Alan Holmes (Prezes Komitetu do spraw […]

Odszedł David Lee

7 września 2009

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej i niespodziewanej śmierci Pana Davida Lee – Prezesa First Warsaw Golf & Country Club. Pan Lee był człowiekiem wielce oddanym sprawom golfa, pasjonatem tego sportu, osobą o niezwykłej charyzmie, zaangażowaną w krzewienie przyjaznych relacji pomiędzy wielonarodowymi środowiskami golfistów w podwarszawskim klubie. Jego odejście w tak młodym […]

Spotkanie w Kraków Valley – 4 września 2009

27 sierpnia 2009

Zarząd Polskiego Związku Golfa zaprasza przedstawicieli obiektów i klubów golfowych na spotkanie w dniu 4 września 2009 roku (piątek) o godzinie 18.00 w Villa Pacoldi w Kraków Valley Golf & Country Club. Spotkanie odbędzie się przy okazji rozgrywania Klubowych Mistrzostw Polski – Grupa Mistrzowska i poświęcone będzie omówieniu bieżących spraw nurtujących środowisko golfowe. Wszystkich serdecznie […]

Dokumenty NWZD z 30 czerwca 2009r.

5 sierpnia 2009

Informujemy, że kopie dokumentów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów – protokół NWZD oraz podjęta w trakcie Zgromadzenia uchwała nr 1 są dostępne dla członków PZG tutaj.

Odpowiedź Zarządu PZG na list otwarty Pana Sławomira Pińskiego

29 czerwca 2009

Warszawa, 29 czerwca 2009 roku Szanowni Państwo, W związku z pismem Pana Sławomira Pińskiego, rozesłanym drogą elektroniczną w dniu 27 czerwca br., Zarząd PZG oświadcza, co następuje: Zarząd Związku we wcześniejszych wystąpieniach przedstawił wyjaśnienia odnoszące się do zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZG. Oświadczamy zatem jedynie, że okoliczności wskazane w piśmie […]

Kto może być członkiem Polskiego Związku Golfa ?

24 czerwca 2009

Stanowisko Zarządu PZG odnośnie kwestii: kto może być członkiem Polskiego Związku Golfa ? W związku ze zgłoszonymi przez Komisję Rewizyjną Związku wątpliwościami, Zarząd PZG skierował w dniu 4 czerwca 2009r. zapytanie do Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu i Turystyki o wykładnię prawną określającą kto może być członkiem polskiego związku sportowego oraz pytanie o formy prawne klubów […]

Raport z audytu aktów wewnętrznych Polskiego Związku Golfa

23 czerwca 2009

Zarząd Polskiego Związku Golfa, umową z dnia 4 marca 2009 r., zlecił firmie Deloitte Audyt Sp. z o.o wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu analizy istniejących w Polskim Związku Golfa regulaminów wewnętrznych i Statutu oraz przygotowaniu rekomendacji zmian w Statucie i regulaminach wewnętrznych Związku w celu dostosowania ich do najlepszych praktyk zarządzania związkami sportowymi. Celem prowadzonych […]

Do Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Golfa

15 czerwca 2009

Szanowni Państwo, W dniu 30 czerwca 2009r., w Hotelu Gromada w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32, w sali konferencyjnej Agat, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów (NWZD), zwołane przez Prezesa Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2009 r., w pierwszym terminie na godzinę 12:00, oraz w drugim terminie na godzinę 12:30. […]

Zmiany w Statucie PZG

8 czerwca 2009

W dniu 25 maja 2009r. Krajowy Rejestr Sądowy, po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z urzędu, wezwał Polski Związek Golfa do złożenia tekstu jednolitego statutu, zawierającego zapisy odpowiadające uchwalonemu tekstowi w §1 i §19 ust.4 poprzez wpisanie w §1 tekstu w brzmieniu jak w statucie złożonym do KRS w lipcu 2006r. oraz wykreślenie z §19 […]

Pismo Komisji Rewizyjnej PZG

1 czerwca 2009

W dniu 29 maja br. do biura Zarządu PZG wpłynęło pismo Komisji Rewizyjnej PZG, podpisane przez Przewodniczącą Komisji oraz jej pozostałych członków. W związku z wyrażoną w piśmie prośbą, zamieszczamy pełny tekst dokumentu na naszej stronie internetowej, w części dostępnej dla członków, po uprzednim zalogowaniu. Zarząd PZG postanowił nie komentować treści pisma. Zarząd Polskiego Związku […]

Korekta w komentarzu Zarządu do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

25 maja 2009

W związku z zamieszczeniem komentarza Zarządu PZG do sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej za 2008r., informujemy, że zweryfikowanie procedury składania dokumentacji do KRS opisanej w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej wymagało sprawdzenia dokumentacji w KRS. W chwili publikacji komentarza Zarządu do sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej taka możliwość nie istniała ze względu na wniesienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wniosku […]

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2008r.

23 maja 2009

Warszawa, 23 maja 2008r. Informujemy, że w zakładce PZG – Sprawozdania, Prezentacje, Informacje, umieszczone zostały następujące dokumenty: 1. Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej za 2008r. 2. Komentarz Zarządu PZG do sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej za 2008r. Oba dokumenty stanowią uzupełnienie sprawozdania Zarządu PZG za 2008r, dostępnego na naszej stronie już wcześniej. Zapraszamy do lektury ! Zarząd […]

Zawiadomienie o zwołaniu NWZD na 30 czerwca 2009 r.

19 maja 2009

Warszawa, 18 maja 2009 r. Zawiadomienie Prezes Zarządu Polskiego Związku Golfa, na wniosek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Golfa z dnia 30 marca 2009 r., wykonując postanowienia §23, ust.6 i 7 Statutu Polskiego Związku Golfa, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 30 czerwca 2009 roku w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. […]

Kurs podstawowy dla kandydatów na sędziów

27 kwietnia 2009

W dniach 15-17 kwietnia br. odbył się kurs podstawowy z reguł gry w golfa dla kandydatów na sędziów golfowych. Kurs zakończył się egzaminem, do którego przystąpiło 21 osób; 15 osób uzyskało wynik pozytywny i jako kandydaci na sędziów golfowych dołączyło do Kadry Sędziów PZG. (patrz zakładka Reguły, Kadra Sędziów PZG). W dniach 13-14 maja 2009 […]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZG

21 kwietnia 2009

Zarząd Polskiego Związku Golfa informuje, że w dniu 30 marca br. do siedziby Związku wpłynęło pismo od Komisji Rewizyjnej PZG, wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG (NWZD), w trybie przewidzianym w § 23 ust.6 Statutu PZG. W związku z powyższym, Prezes Zarządu informuje, że, wykonując postanowienia zawarte w § 23 ust.7 Statutu PZG, […]

Procedury zapisów członków klubów golfowych do PZG

9 kwietnia 2009

W związku z wieloma pytaniami otrzymywanymi od golfistów w sprawie problemów z odnalezieniem swoich danych członkowskich w systemie PZG Eagle jak również pytaniami zgłaszanymi przez kluby, przypominamy procedury związane z tymi kwestiami:  1. Administrator klubu zaznacza w panelu klubowym systemu PZG Eagle: finanse, nieopłaceni, osoby, które opłaciły w klubie składkę na PZG, po czym zgłasza listę […]

Spotkanie z przedstawicielami klubów i obiektów golfowych

8 kwietnia 2009

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa mam przyjemność zaprosić przedstawicieli klubów zrzeszonych w PZG oraz obiektów golfowych na tradycyjne, doroczne spotkanie z Zarządem PZG. Podobnie jak w poprzednich latach, spotkanie odbędzie się przy okazji turnieju mistrzowskiego PZG, tym razem będą to III Mistrzostwa Polski Matchplay. Zapraszamy w dniu 14 maja br. do Lisiej Polany na […]

Komunikacja klubów zrzeszonych w PZG z posiadaczami Zielonej Karty

2 kwietnia 2009

W związku z otrzymywaniem coraz większej liczby zapytań o udostępnienie bazy danych członków KZK, informujemy, że są one (i zawsze były) dostępne poprzez login trenera związanego z danym obiektem golfowym i z nim należy się w tej sprawie kontaktować. Do bazy KZK wpisywane są dane wszystkich osób które zdały egzamin na Zieloną Kartę PZG bez […]

Wydawanie Zielonych Kart PZG

2 kwietnia 2009

W roku 2009 kontynuowany będzie program promocji golfa Playgolf, prowadzony na zlecenie PZG przez G24. Liczymy, że podobnie jak w ubiegłym roku, program ten przyniesie równie dobre efekty. Przypominamy, że w 2008 wydano łącznie 1.966 Zielonych Kart (tyle osób zdało z sukcesem egzamin dla początkujących, po szkoleniach prowadzonych przez instruktorów i trenerów zatwierdzonych przez PGA […]

II Otwarte Mistrzostwa Regionów

31 marca 2009

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, przypominamy klubom, że intencją i oczekiwaniem PZG jest uzyskanie przez wszystkie kluby w danym regionie wzajemnych, opartych na konsensusie, uzgodnień w sprawie ustalenia pola lub pól, na których będą przeprowadzone tegoroczne Mistrzostwa Regionów oraz o przesłaniu tych informacji, jako uzgodnionego stanowiska całego regionu do PZG, do dnia […]

Kolejna dotacja dla PZG od R&A St Andrews

25 marca 2009

The R&A Golf Development Committee przyznał Polskiemu Związkowi Golfa dotację celową w wysokości 5.000 GBP na częściowe pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem turnieju 2009 EGA Challenge Trophy Men (Drużynowych Mistrzostw Europy Mężczyzn gr.B), który odbędzie się na polu golfowym Toya Golf & Country Club w dniach 2-4 lipca 2009 roku. Polska drużyna ubiegać się będzie […]

Bilans i rachunek wyników za 2008 r.

23 marca 2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 lutego br., Zarząd PZG informuje, że pod adresem: http://www.pzgolf.pl/sprawozdania-prezentacje-informacje-2009/ zamieszczono kopie bilansu za 2008r. oraz rachunku zysków i strat za 2008r. Dokumenty te uzupełniają sprawozdanie Zarządu PZG za rok 2008 i są dostępne dla wszystkich członków PZG. Z golfowym pozdrowieniem, Piotr Mondalski Prezes Zarządu Polski Związek Golfa Warszawa, […]

Zmiany w Regulaminie Głównym GMS 2009

26 lutego 2009

W dniu 26 lutego na stronie http://www.gms.pzgolf.pl/kategoria/mistrzostwa-polski-matchplay/regulamin/ (jak i w pozostałych zakładkach szczegółowych GMS) została umieszczona zmieniona wersja Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich GMS 2009. Usunięte lub zmienione zostały te postanowienia które wzbudziły takie gwałtowne protesty w Internecie. Naszym zdaniem, w dużej mierze wynikły one z niezrozumienia naszych intencji, ale postanowiliśmy się zastosować do oczekiwań golfistów, […]

Play Golf Club – klub golfowy dla każdego

24 lutego 2009

W ostatnich kilku latach, dzięki działalności pól golfowych i driving range’ów, programowi promocji PZG „Teraz Golf” oraz aktywności wielu innych propagatorów golfa, takich jak Volvo (Akademia Golfa Volvo), G24 (PlayGolf) czy po prostu indywidualnych pasjonatów golfa, trenerów PGA Polska, nauczycieli wf, przeprowadzono szkolenia i egzaminy golfowe dla początkujących, które zaowocowały przyznaniem blisko 5.000 Zielonych Kart […]

Sprawozdanie Zarządu PZG za 2008 r.

20 lutego 2009

Zarząd PZG informuje, że na stronie internetowej Polskiego Związku Golfa, w zakładce „PZG”, pod adresem: http://www.pzgolf.pl/sprawozdania-prezentacje-informacje-2009/ zamieszczono sprawozdanie Zarządu PZG za rok 2008. Materiał składa się ze sprawozdań Komisji tematycznych PZG, raportów z programu promocji Play Golf, raportu medialnego oraz informacji finansowych: wykonania budżetu PZG w 2008 r. oraz prowizorium budżetu na 2009 r., w […]

Regulamin Rankingu PZG 2009

4 lutego 2009

Na stronie w zakładce „Ranking PZG” zamieszczamy Regulamin Rankingu PZG 2009. Prosimy wszystkich zainteresowanych o dokładne zapoznanie się z nowym regulaminem ze względu na wprowadzenie kilku istotnych zmian. Usunięty został zapis o przyznawaniu punktów rankingowych w oddzielnych klasyfikacjach kobiet i mężczyzn w turniejach ogólnie dostępnych, oparty na zasadzie udziału minimalnej liczby 10 pań lub panów […]

Kurs sędziowski

21 stycznia 2009

W dniach 15-17 kwietnia 2009r. w Binowo Park Golf Club k.Szczecina odbędzie się kurs podstawowy i egzamin z reguł gry w golfa dla kandydatów na sędziów golfowych. Kurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy z zakresu reguł gry w golfa, a także do osób zainteresowanych uzyskaniem w przyszłości kwalifikacji sędziowskich uprawniających do […]

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG